Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/128 Salačova Lhota - obchvat
Odesílatel Lenka Procházková
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.09.2019 08:07:29
Předmět Informace k zadávací dokumentaci č. 2

Informace k zadávací dokumentaci č. 2


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (201.24 KB)
- Salačova Lhota - obchvat XC4bez - odp.xml (1.00 MB)