Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky
Odesílatel Ladislav Šerák
Organizace odesílatele Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace [IČO: 71294376]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2020 08:47:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Dobrý den,
zadavatel poskytuje všem přiložené vysvětlení č. 2.

Zadavatel upravil lhůtu pro podání nabídek.

Děkujeme za vaši účast


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (423.29 KB)
- Příloha č. 1 AVT_ZZS KV_HW požadavky - aktualizace.xlsx (25.13 KB)
- Příloha č. 3 AVT_ZZS_Návrh schemat zapojení - aktualizace_.pdf (114.43 KB)