Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky
Odesílatel Ladislav Šerák
Organizace odesílatele Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace [IČO: 71294376]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2020 20:52:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
zadavatel poskytuje všem přiložené vysvětlení č. 3.

Zadavatel upravil lhůtu pro podání nabídek.

Děkujeme za vaši účast


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (422.09 KB)