Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení III/3904 křižovatka II/602 – Záblatí (subdodávka RS,IP)
Odesílatel Dušan Baranovič
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2020 14:55:08
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/005460/2020
Předmět Výzva

Vyzývám Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele.

S pozdravem Mgr. Dušan Baranovič