Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ALBUMIN
Odesílatel Monika Chladová
Organizace odesílatele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace [IČO: 00179540]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.06.2020 12:33:13
Předmět Výzva k podání nabídky do VZ/4/2020 ALBUMIN

Dobrý den,
jménem zadavatele si Vás dovoluji informovat o zahájení veřejné zakázky s názvem "VZ/4/2020 ALBUMIN". Veškerá dokumentace, spolu s dalšími podrobnými informacemi o zpracování nabídky a způsobu hodnocení, je dostupná ke stažení na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

S pozdravem
Monika Chladová
administrátorka veřejných zakázek
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace


Přílohy
- VZ_4_2020_ALBUMIN final_signed.pdf (622.51 KB)