Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Jednorázové nesterilní vyšetřovací rukavice
Odesílatel Monika Chladová
Organizace odesílatele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace [IČO: 00179540]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2015 13:53:59
Předmět Dodatečné informace

Ve výzvě uveden původní, již neplatný zákon o zdravotnických prostředcích.
Oprava: Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (který nahrazuje původní zákon 123/2000 Sb.)