Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení III/15240 Krhov - Bačice (subdodávka RS, PM)
Odesílatel Petra Grmelová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.08.2020 10:00:22
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/011299/2020
Předmět Výzva

Vyzývám Vás k podání nabídky, výzva a zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu k veřejný zakázce.

S pozdravem Bc. Petra Grmelová