Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka pečovatelských lůžek v rámci Transformace Domova Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou
Odesílatel Jakub Kumpa
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.09.2020 09:51:49
Předmět Výzva

Výzva o zahájení řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka pečovatelských lůžek v rámci Transformace Domova Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou“.

Kraj Vysočina hodlá zadat realizaci veřejné zakázky „Dodávka pečovatelských lůžek v rámci Transformace Domova Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou“.

Zadavatel v průběhu zadávacího řízení postupuje v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017, č. 07/17.

Kompletní dokumentace k veřejné zakázce včetně všech příloh je dostupná v příloze této výzvy a také na profilu zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html pod názvem veřejné zakázky.

Pokud máte o realizaci veřejné zakázky zájem, dovoluji si Vás požádat o předložení nabídky, a to ve lhůtě, která končí dne 14. 9. 2020 v 11:00 hod.


Přílohy
- Výzvasign.pdf (257.53 KB)
- Přílohy.zip (70.86 KB)