Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vypracování projektové dokumentace III/4073 Bohuslavice - most ev. č. 4073-1
Odesílatel Dušan Baranovič
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2020 13:54:01
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/011905/2020
Předmět Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poř. č. 1

Dotaz 1/1
Ve veřejných zakázkách pro vypracování PD mostů v Bohuslavicích a Skoroticích je ve formuláři pro zpracování nabídkové ceny uvedena cena za výkon autorského dozoru v rámci ceny a) Nabídková cena PD (60%) - bod 5 a dále samostatně jako b) Nabídková cena za autorský dozor (40%).
Jakým způsobem je to myšleno, pokud se nejedná o chybu?
Předem děkuji za odpověď.

Dodatečná informace 1/1
Jedná se o chybu, za kterou se zadavatel omlouvá. Výkon autorského dozoru účastníci poptávkového řízení ocení pouze jednou v části b). Za tímto účelem zadavatel poskytuje účastníkům novou přílohu C1 Formulář pro zpracování nabídkové ceny k ocenění nabídky (Příloha C1-DI1), která je nedílnou součástí výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace.

Dodatečná informace 2/1
Zadavatel mění původní přílohu zadávací dokumentace C1 Formulář pro zpracování nabídkové ceny a poskytuje novou přílohu pro vypracování nabídkové ceny, která je přílohou této Dodatečné informace č. 1.

Dodatečná informace 3/1
V souladu s předchozími dodatečnými informacemi zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek uvedenou v odst. 11.1. výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace následovně:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 09. 2020 v 09:00 hodin.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.


Přílohy
- C1 Formulář pro zpracování nabídkové ceny DI1.xlsx (11.70 KB)