Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vypracování projektové dokumentace III/3793 Březské - most ev.č. 3793-2
Odesílatel Dušan Baranovič
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2020 14:11:31
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/011909/2020
Předmět Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poř. č. 1

Zadavatel konstatuje chybu v příloze C1 Formulář pro zpracování nabídkové ceny, kde omylem požaduje dvakrát ocenit výkon autorského dozoru. Zadavatel tímto mění původní přílohu zadávací dokumentace C1 Formulář pro zpracování nabídkové ceny a poskytuje novou přílohu pro vypracování nabídkové ceny, která je přílohou této Dodatečné informace č. 1.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.


Přílohy
- C1 Formulář pro zpracování nabídkové ceny DI1.xlsx (11.99 KB)