Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vypracování projektové dokumentace III/3793 Březské - most ev.č. 3793-2
Odesílatel Dušan Baranovič
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2020 13:16:59
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/012039/2020
Předmět Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poř. č. 2

Dotaz 1/2
V technických podmínkách k této akci píšete, že vypracování projektové dokumentace bude ve stupni DUSP, ale ve formuláři pro hodnocení nabídek máte k nacenění zvlášť projektovou dokumentaci ve stupni DÚR a DSP (řádek 3 – 4). Prosím o vysvětlení, jak je tohle myšleno.

Dodatečná informace 1/2
Vypracování projektové dokumentace zadavatel požaduje tak, jak je uvedeno v technických podmínkách. Ve formuláři pro zpracování nabídkové ceny je struktura pro nabídkovou cenu projektové dokumentace nesprávně.

Dodatečná informace 2/2
Zadavatel tímto mění poslední poskytnutou přílohu zadávací dokumentace C1-DI1 Formulář pro zpracování nabídkové ceny a poskytuje novou přílohu pro vypracování nabídkové ceny, která je přílohou této Dodatečné informace č. 2.


Přílohy
- C1 Formulář pro zpracování nabídkové ceny DI2.xlsx (11.96 KB)