Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vozidlo komunální údržby
Odesílatel Kristýna Rosická
Organizace odesílatele Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace [IČO: 00090638]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2020 12:13:36
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,

jménem zadavatele si Vás dovoluji informovat o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vozidlo komunální údržby", jejímž předmětem je dodávka nového motorového vozidla komunální údržby (traktoru) včetně příslušenství, pro oddělení provozu a údržby Nemocnice Jihlava.
Veškerá dokumentace, spolu s dalšími podrobnými informacemi o zpracování nabídky a způsobu hodnocení, bude po přihlášení dostupná na profilu zadavatele, v záložkách veřejné zakázky:
https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_8358.html

Máte-li o zakázku zájem, naleznete vše na výše uvedeném odkazu. V případě dalších dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na Vaše nabídky.
S pozdravem

Ing. Kristýna Rosická, MBA
Veřejné zakázky
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

tel: +420 776 345 043
e-mail: rosickak@nemji.cz
web: www.nemji.cz