Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení kamerových systémů v rámci ochrany a střežení objektů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Odesílatel Martina Plesingerová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.09.2020 09:40:19
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/012546/2020
Předmět Dodatečné informace č. 1

Dne 17.9.2020 zadavatel obdržel níže uvedené dotazy:

Dotaz č. 1/1
V Kvalifikační dokumentaci, bod 4.1. referenční plnění, je uveden požadavek na min. 2 zakázky, jejichž předmětem byla buď dodávka kamerového systému obsahujícího minimálně 20 kusů venkovních nebo vnitřních kamer, anebo dodávka kamerového systému v hodnotě minimálně 2.000.000,- Kč bez DPH, anebo kombinace obou zakázek. Splnit referenční požadavek lze prokázáním instalace v řešení jakéhokoliv kamerového systému v uvedeném rozsahu, nebo je požadována reference se zkušenostmi v podobném technickém řešení jako je zadávací projekt?

Dodatečná informace č. 1/1
Zadavatel umožňuje splnit referenční požadavek prokázáním jakéhokoli kamerového systému v uvedeném rozsahu.

Dotaz č. 2/1
V Kvalifikační dokumentaci, bod 4.3. technická kvalifikace jsou uvedeny požadované vlastnosti kamer. Je nutné tyto parametry splnit bez možnosti variantního řešení, kdy by byli některé parametry odlišné/jinak dostupné pro provozovatele?

Dodatečná informace č. 2/1
Zadavatel nepřipouští variantní řešení a odlišné parametry.