Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Autorizované tankování nafty
Odesílatel Šárka Horynová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.09.2020 08:17:33
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/012611/2020
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz 1/1
Chtěla bych se dotázat, jak máme doložit uhrazení jistiny? Stačí výpis z naší firemní banky, když to uvidíte u Vás na účtu, že jsme jistinu zaslali?

Odpověď 1/1
Jako doklad o složení peněžní jistoty stačí výpis z bankovního účtu, potvrzení banky o provedení úhrady apod.

Dotaz 1/2
A podání nabídky stačí bez elektronického podpisu, když je to jedna z možností, které se mi u této zakázky zobrazují? Abychom na tomto nepohořeli, že to musí být podáno s el. podpisem. Nikde jsem tuto info nenašla, zda stačí bez podpisu.

Odpověď 1/2
Zadavatel při komunikaci s dodavatelem nevyžaduje elektronický podpis, ani při podávání nabídky není elektronický podpis nutný.