Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Autorizované tankování nafty
Odesílatel Šárka Horynová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2020 09:28:29
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/012910/2020
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz 2/1
V technických podmínkách ani v zadávací dokumentaci nikde nevidím požadavek instalace sít do nákladní mechanizace. Požadujete nebo ne?

Odpověď 2/1
Instalaci sít do vozidel a mechanizace zadavatel striktně nepožaduje pro splnění předmětu veřejné zakázky.

Dotaz 2/2
A ve struktuře nabídkové ceny-příloha A4 bod 3.3

Dodávka a implementace zprovoznění HW na vozidlech a mechanizaci, které nejsou vybaveny řídící jednotkou-počet ks 156- Mám chápat jako hladinoměry nebo sondy?

Odpověď 2/2
Zadavatel nestanovil způsob, jakým bude naplněn předmět veřejné zakázky, podstatné je nabídnout řešení zajišťující funkčnost. Rozhodující je splnění minimálních technických podmínek, konkrétně odst. 3. Technických podmínek.

Dotaz 2/3
Bod 3.4
Počet ks 285. Pochopil jsem dobře, že je myšleno připojení vaší stávající GPS na CAN sběrnici?

Odpověď 2/3
(Jde o bod 3.2 přílohy A4) Zadavatel připouští i toto řešení. Technické řešení nabízené dodavatelem musí i v jiných případech zajišťovat funkčnost předmětu plnění veřejné zakázky.