Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce střechy a oprava sociálního zázemí cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem, opakovaná výzva
Odesílatel Petra Grmelová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.09.2020 13:38:01
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/013043/2020
Předmět Výzva

Vyzývám Vás k podání nabídky, výzva a zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu k veřejný zakázce.

S pozdravem Bc. Petra Grmelová