Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Termocycler pro PCR
Odesílatel Monika Chladová
Organizace odesílatele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace [IČO: 00179540]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.10.2020 09:05:30
Předmět Výzva k podání nabídky do VZ s názvem TERMOCYCLER pro PCR

Dobrý den,
jménem zadavatele si Vás dovoluji informovat o zahájení veřejné zakázky s názvem TERMOCYCLER pro PCR, VZ/8/2020. Veškerá dokumentace, spolu s dalšími podrobnými informacemi o zpracování nabídky a způsobu hodnocení, je dostupná ke stažení na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

S pozdravem
Monika Chladová
administrátorka veřejných zakázek
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace


Přílohy
- VZ_8_2020_výzva_TERMOCYCLER_signed.pdf (533.12 KB)