Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní úklid pro Nemocnici Havlíčkův Brod
Odesílatel Monika Chladová
Organizace odesílatele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace [IČO: 00179540]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2020 08:25:29
Předmět Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu plnění na 45 000 000 Kč bez DPH (za 4 roky plnění).