Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua
Odesílatel Monika Chladová
Organizace odesílatele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace [IČO: 00179540]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.11.2020 11:21:51
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
jménem zadavatele si Vás dovoluji informovat o zahájení veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua, VZ/10/2020. Veškerá dokumentace, spolu s dalšími podrobnými informacemi o zpracování nabídky a způsobu hodnocení, je dostupná ke stažení na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

S pozdravem
Monika Chladová
administrátorka veřejných zakázek
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace


Přílohy
- ZD_VZ_10_2020_signed.pdf (651.51 KB)