Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua
Odesílatel Monika Chladová
Organizace odesílatele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace [IČO: 00179540]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.12.2020 13:03:58
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:
Dobrý den,
žádáme zadavatele o zodpovězení dotazu:
Provádění servisu na stávajících zařízeních Mil´s - je zapotřebí doložit oprávnění výrobce k opravám a servisu?
Děkujeme.

Odpověď:Ano zadavatel bude požadovat doložit oprávnění k opravám a servisu od výrobce zařízení

S pozdravem
Monika Chladová
Nemocnice Havlíčkův Brod