Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua
Odesílatel Monika Chladová
Organizace odesílatele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace [IČO: 00179540]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2020 14:49:12
Předmět Re: Žádost o prodloužení lhůty

Na základě žádosti zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o jeden den, do 11. 12. 2020 do 10:00 hodin.
S pozdravem
Monika Chladová