Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua
Odesílatel Monika Chladová
Organizace odesílatele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace [IČO: 00179540]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.12.2020 17:55:31
Předmět Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:
V dokumentaci, zveřejněné dne 7. 12. 2020 týkající se vakuové stanice, jsou určité nesrovnalosti mezi položkovým rozpočtem a výkresy:
- v položkovém rozpočtu jsou uvedeny 3 nové vývěvy o výkonu 100 m3/hod,
- v půdoryse jsou nakresleny pouze 2 vývěvy,
- ve schématu jsou popsány 2 stávající vývěvy a 1 nová vývěva,
- v položkovém rozpočtu nejsou uvedeny položky týkající se filtrace vakua, ale ve schématu je část filtrace stávající a část nová.

Dobrý den,
zadavatel odpovídá na dotaz následovně:
Jestliže se v zadávací dokumentaci vyskytne nějaká nejasnost mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem
řídí se účastník VZ údajem uvedeným v položkovém rozpočtu. Uchazeč do nabídky uvede ocenění dle položkového rozpočtu.
Tato hodnota je hlavní a bude hodnocena.

S pozdravem
Monika Chladová
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace