Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení RTG skiaskopicko skiagrafický komplet
Odesílatel Monika Chladová
Organizace odesílatele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace [IČO: 00179540]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.12.2020 13:46:04
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - datum prohlídky místa plnění

Dotaz:
Zadavatel uvádí možnost prohlídky místa plnění, ale není uvedené datum. Může zadavatel specifikovat datum, aby se uchazeči mohli včas připravit?
odpověď:
Prohlídka místa plnění je stanovena na 5. 1. 2021, sraz účastníků je v 10:30 hodin v informačním centru zadavatele v hlavní budově Nemocnice. Kontaktní osoba je Ing. Adam Fila.