Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávky bílé dvousložkové plastické hmoty a balotiny pro vodorovné dopravní značení v letech 2021 až 2023
Odesílatel Libuše Valová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.03.2021 13:46:00
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/002863/2021
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace spočívající ve formální opravě zadávací dokumentace.


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD 1.pdf (509.34 KB)
- Zadavaci dokumentace.pdf (575.78 KB)