Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/406 Hodice průtah
Odesílatel Miluše Kostelecká
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2021 11:23:34
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/003902/2021
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz 1/1
Dobrý den,
u položky č. 14 značka 56333 název VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM je uvedená měrná jednotka M2 ale z výpočtu množství je patrné, že jde o M3.
Žádáme zadavatele o vysvětlení co platí? Popř. zda není špatně zadaná měrná jednotka?
Děkuji
S pozdravem

Odpověď 1/1
U SO 101 – položka č. 14, kód položky 56333, název VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM, byla chybně uvedená měrná jednotka M2. Správná měrná jednotka je M3.
Měrná jednotka u této položky byla v soupisu prací opravena.
Zadavatel tímto požaduje, aby dodavatelé pro zpracování nabídkové ceny použili nový soupis prací, který je ve formátu xml přílohou této zprávy. Termín podání nabídek se nemění.


Přílohy
- II_406 Hodice průtah bez cen.xml (403.46 KB)