Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku kationaktivní asfaltové emulze v roce 2021
Odesílatel Luděk Rezničenko
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.03.2021 12:44:26
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/004055/2021
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
dne 26. 3. 2021 v 7:21 hod. byl zadavateli doručen dotaz, jehož znění je uvedeno níže:

„Dobrý den,
Jako Účastník soutěže na veřejnou zakázku „Rámcové dohody na dodávku kationaktivní asfaltové
emulze v roce 2021“ žádáme o dodatečné informace.
1) V příloze B2 Obchodní podmínky ve formě smlouvy v příloze B1 Dohody a příloze B2
Dohody jsou dle našeho názoru nesoulady s požadovanou emulzí.
Podmínky pro předměty koupě jsou naprosto totožné pro různé typy emulzí a nejsou přímo
navázány na požadované typy.
Jako konkrétní příklad uvádíme body a), b), f)
Tímto žádáme o upřesnění přílohy B1 a B2 dohody.
S přátelským pozdravem“

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upřesnil dotčené přílohy v rámci návrhu rámcové dohody takto:

U přílohy B1 Dohody je nutno opravit:
- bod a) použitelnost na postřik spojovací
- bod b) byl vypuštěn
- bod d) minimální obsah asfaltu 60%
- bod e) byl vypuštěn
- bod f) štěpitelnost 70 – 195 (třídy 3 a 4 dle ČSN EN 13808:2013)

U přílohy B2 Dohody je nutno opravit:
- předmět koupě emulze pro nátěry C65 B3, C65 B4 a na výspravy tryskovou metodou C65 B3, C65 B4, C65 B5
- bod f) štěpitelnost 70 – 230 (třída 3 až 5 dle ČSN EN 13802:2013)

Takto upravený dokument zadavatel přikládá jako přílohu této odpovědi.

Přeji hezký den

Luděk Rezničenko


Přílohy
- B2 Obchodni podminky ve forme smlouvy_upr.doc (125.00 KB)