Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávky bílé dvousložkové plastické hmoty a balotiny pro vodorovné dopravní značení v letech 2021 až 2023
Odesílatel Luděk Rezničenko
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2021 08:44:14
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/004255/2021
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
dne 1. 4. 2021 v 10:04 hod. byl zadavateli doručen dotaz, jehož znění je uvedeno níže:

Vážený zadavateli,
v soutěžních kritériích jsou uvedeny hodnoty 2.600 kg/m2 a 400 g/m2.
Jsou tyto hodnoty chápány jako odhadovaná průměrná spotřeba během aplikace či souvisejí s dávkováním uvedeným v certifikátu?
Jako dlouhodobého partnera by nás mrzelo, kdybychom se kvůli zmiňovaným hodnotám soutěže nemohli zúčastnit.

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel odpovídá takto:

Hodnoty uvedené v dotazu, tj. 2,600 kg/m2 a 400 g/m2, jsou uváděny jako odhadovaná (plánovaná) průměrná spotřeba při aplikaci.

Přeji hezký den

Luděk Rezničenko