Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/13417 Počátky most ev. č. 13417-4
Odesílatel Petra Grmelová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2021 10:47:00
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/004832/2021
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dotaz 1/1
„Zadavatel v zadávací dokumentaci (A3 Další technické podmínky, Technická zpráva a výkresová dokumentace) jednoznačně určuje konkrétní výrobky DZR3 – IZM 20/10 pro nosnou konstrukci mostu a ML18 pro provizorní lávku pro pěší. Zadavatel tímto přímo odkazuje na určité dodavatele nebo výrobky. Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) přitom v § 89 odst. 5 zadavatelům znemožňuje zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky, resp. Pro takový postup zadavateli ukládá povinnosti u každého takového odkazu uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení (§89 odst. 6 ZVZZ). Žádáme o vyjádření, zda je možné v rámci RDS tyto výrobky nahradit jinými výrobky srovnatelných parametrů a rozměrů?“

Odpověď 1/1
Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.