Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba
Odesílatel Lenka Procházková
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2021 09:04:39
Číslo jednací ve SpSl KUJI 33129/2021
Předmět INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (234.81 KB)
- G_REKAPITULACE_14_04_2021.pdf (100.22 KB)
- G_SOUPIS PRACÍ_14_04_2021.pdf (426.43 KB)
- G_SOUPIS PRACÍ_14_04_2021.xls (334.50 KB)
- G_SOUPIS PRACÍ_14_04_2021.xml (483.94 KB)