Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/13417 Počátky most ev. č. 13417-4
Odesílatel Petra Grmelová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2021 10:33:46
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/004965/2021
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dotaz
V zadávací dokumentaci je uvedeno:
4.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je uvedena na profilu zadavatele a případně v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek.
Na profilu zadavatele ale cena uvedena není. Zveřejní zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky?

Odpověď
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5.800.000,00 Kč bez DPH