Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení III/11255 Janovice - Veselá
Odesílatel Petra Grmelová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2021 10:22:08
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/010334/2021
Předmět Výzva

Vyzývám Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele.

S pozdravem Ing. Petra Grmelová