Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka reagencií a spotřebního materiálu včetně výpůjčky 2 přístrojů - hematologických analyzátorů
Odesílatel Monika Trnková
Organizace odesílatele Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [IČO: 00839396]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.10.2021 11:52:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 1


Přílohy
- Hemat_analyzator_reagencie_dodatecne_informace1_sign.pdf (603.75 KB)