Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/639 Častrov, průtah
Odesílatel Miluše Kostelecká
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2022 14:29:43
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/008711/2022
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

DOTAZ:
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
"Dobrý den,
ve výkazu výměr u SO 101 Silnice II/639 se nachází pol. č. 3 Poplatky za skládku typ S-NO (nebezpečný odpad).
Žádáme zadavatele o předložení rozboru tohoto odpadu pro jeho následné vhodné zařazení. V případě, že tento rozbor není vyhotoven stanovte nám prosím konkrétně tento typ odpadu. Je opravdu tento odpad nebezpečný?
S pozdravem"

-------------------------------------------------------------------------------
ODPOVĚĎ:
Zadavatel odpovídá takto:
„Na základě výsledku ze zkoušky na sondách byly odběry zatříděny do třídy ZAS-T1.
Protokol o odběru vzorků, Zkušební protokol a Závěrečná zpráva jsou přílohou tohoto vysvětlení ZD č. 2.“

Termín podání nabídek se nemění.


Přílohy
- Protokol o odběru vzorků - M.pdf (254.55 KB)
- Zkušební protokol 121728T14N70Ycz.pdf (645.44 KB)
- Zpráva č. V37-2022 - II-639 Častrov - průtah.pdf (321.74 KB)