Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Koordinátor BOZP 2022 VII - pozemní stavby
Odesílatel Tomáš Havlík
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2022 14:04:58
Číslo jednací ve SpSl KUJI 55664/2022
ID ve SpSl KUJIXP1LMK67
Předmět Výzva

Dobrý den,
vizte prosím dokument v příloze.

Strojově čitelná verze s možností prokliku na odkazy ve výzvě uvedené je dostupná v části zadávací dokumentace této zakázky.

S pozdravem

Tomáš Havlík


Přílohy
- Zadávací dokumentace_signed.pdf (1.13 MB)