Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cyklomobiliář VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
Odesílatel Iveta Rabasová
Organizace odesílatele Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace [IČO: 71294376]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2022 12:24:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
jménem zadavatele Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou ve veřejné zakázce - Cyklomobiliář VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, vám přílohou této zprávy posílám dokument - Změna zadávací dokumentace č. 1. S ohledem na tuto změnu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nově tato lhůta skončí dne 21. 7. 2022 v 10.00 hod. Tato změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_185.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00010273.

S pozdravem
Bc. Rabasová Iveta
Projektová kancelář Kraje Vysočina, p. o.
Žižkova 89, 586 01 Jihlava


Přílohy
- PK_3.1 Vysvětlení_Doplnění_Změna ZD_v1.1 2022-07-01_09-10.pdf (357.05 KB)