Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení III/36042 Blažkov – Dolní Rožínka
Odesílatel Veronika Nováková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2022 13:32:31
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/013726/2022
ID ve SpSl 1188207
Předmět Výzva

Dobrý den,
vyzývám Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele.

S pozdravem

Veronika Nováková, DiS.
referent veřejných zakázek


Přílohy
- Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.pdf (689.07 KB)