Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka 4 ks novorozeneckých ventilátorů
Odesílatel Veronika Pysková
Organizace odesílatele Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace [IČO: 00090638]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2022 11:52:59
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážená paní,
Vážený pane,

jménem zadavatele veřejné zakázky s názvem "Dodávka 4 ks novorozeneckých ventilátorů" si Vás dovoluji informovat o zahájení nového zadávacího řízení.

Veškeré podrobné informace naleznete na níže uvedeném odkazu: https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_10495.html.

Těšíme se na Vaši nabídku!

S pozdravem

Ing. Veronika Pysková
Referent nákupu a veřejných zakázek
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava