Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/38710 Rožná - opěrná zeď v km 3,460-3,512
Odesílatel Miluše Kostelecká
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.03.2023 18:57:07
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/003376/2023
ID ve SpSl 2194774
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 - doplnění XC4

Zadavatel ve svém Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 zveřejnil soupis prací pouze ve formátu xlsx.

Nyní doplňuje chybějící formát XC4 a prosí účastníky, aby pro vytvoření cenové nabídky použili tuto přílohu A2 soupis prací - VERZE 3.3.2023 vč. XC4.

Termín pro podání nabídek zůstává 15.3.2023, do 9:00 hodin.


Přílohy
- A2 Soupis prací - VERZE 3.3.2023 vč. XC4.zip (107.46 KB)