Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Čistící laser s příslušenstvím
Odesílatel Zuzana Melicharová
Organizace odesílatele Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace [IČO: 71294376]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2023 12:58:43
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,
v zastoupení zadavatele Muzeum Vysočiny Třebíč v příloze zasílám Výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce na nákup čistícího laseru včetně příslušenství. Výzvu vč. příloh a případných vysvětlení najdete také na profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_193.html.
Budeme rádi za Vaši nabídku.

Bc. Zuzana Melicharová
administrátorka zakázky


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (855.68 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy_Specifikace předmětu plnění.docx (24.23 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy_Krycí list nabídky.docx (31.00 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy_Čestné prohlášení o splnění kvalifikace.docx (48.05 KB)
- Příloha č. 4 Výzvy_Závaz. obch. a sml. podm.docx (58.73 KB)
- Příloha č. 5 Výzvy_Čestné prohlášení sankce.docx (25.65 KB)