Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení laboratoře chemie GJ-A1LC
Odesílatel Iveta Rabasová
Organizace odesílatele Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace [IČO: 71294376]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.06.2023 14:37:11
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
jménem zadavatele Gymnázium Jihlava ve VZ - Vybavení laboratoře chemie GJ-A1LC vám přílohou této zprávy posílám dokument Změna Zadávací dokumentace. Změna se týká lhůty pro podání nabídek - zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nově tato lhůta skončí dne 23. 6. 2023 v 14.00 hod.

S pozdravem
Bc. Iveta Rabasová
Projektová kancelář Kraje Vysočina, p. o.
Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava


Přílohy
- PK_3.1 Vysvětlení_Doplnění_Změna ZD_v1.1 2023-06-19_14-01_podepsaná.pdf (362.30 KB)