Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Most 602-040 a Mosty 602-041 a 042 - Opatření pro zajištění průjezdu NTK
Odesílatel Aneta Veleba
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.06.2023 12:13:41
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_sign.pdf (161.66 KB)