Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Most 602-040 a Mosty 602-041 a 042 - Opatření pro zajištění průjezdu NTK
Odesílatel Aneta Veleba
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.06.2023 07:53:11
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Informace k zadávací dokumentaci č. 3

Informace k zadávací dokumentaci č. 3


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3_001.pdf (197.70 KB)