Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Most 602-040 a Mosty 602-041 a 042 - Opatření pro zajištění průjezdu NTK
Odesílatel Aneta Veleba
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.07.2023 12:57:11
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Informace k zadávací dokumentaci č. 4

Informace k zadávací dokumentaci č. 4


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4_001.pdf (162.78 KB)