Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kostní denzitometr
Odesílatel Veronika Pysková
Organizace odesílatele Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace [IČO: 00090638]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.09.2023 15:52:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážený účastníku zadávacího řízení,

jménem zadavatele veřejné zakázky s názvem "Kostní denzitometr" Vám v příloze zasílám DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 1.

Vzhledem k povaze změn a informací se lhůta pro podávání nabídek prodlužuje do 4. 10. 2023 8:00 h.

S pozdravem

Ing. Veronika Pysková
Referent nákupu a veřejných zakázek
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava


Přílohy
- Vysvětlení_Dodatečné informace č. 1.pdf (205.73 KB)