Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Domov důchodců Proseč-Obořiště - Rekonstrukce EPS
Odesílatel Ivana Nestrojilová
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.10.2023 13:01:06
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. I

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace.
Do sekce Zadávací dokumentace byl vložen aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 4. 10. 2023.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. I- Obořiště.pdf (246.11 KB)