Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Domov důchodců Proseč u Pošné - Rekonstrukce EPS
Odesílatel Ivana Nestrojilová
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.10.2023 14:03:09
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. I

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace.
Do sekce zadávací dokumentace byl vložen aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 4. 10. 2023


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. I - Pošná.pdf (147.93 KB)