Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Domov důchodců Proseč u Pošné - Rekonstrukce EPS
Odesílatel Ivana Nestrojilová
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2023 12:22:31
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace II.

Vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. II - Pošná.pdf (383.63 KB)