Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka automobilu pro Alzheimer poradnu Vysočina
Odesílatel Aneta Doležalová
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.10.2023 14:14:28
Číslo jednací ve SpSl KUJI 97851/2023
ID ve SpSl KUJIXP1QGRA3
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení dodavatelé,

jménem zadavatele si Vás dovoluji oslovit s výzvou k podání nabídek na uvedenou veřejnou zakázku. Veškeré dokumenty naleznete na profilu zadavatele v detailech veřejné zakázky Dodávka automobilu pro Alzheimer poradnu Vysočina - https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00011648.

S pozdravem

Aneta Doležalová