Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technický dozor stavebníka 03-2023, dopravní stavby
Odesílatel Radka Weidemannová
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2023 12:19:06
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1


Přílohy
- Informace k zadávací dokumentaci č. 1_002.pdf (148.59 KB)
- Příloha č. 6 - Čestné prohlášení sankce.docx (21.80 KB)