Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba
Odesílatel Radka Weidemannová
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2023 12:25:52
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1


Přílohy
- Informace k zadávací dokumentaci č. 1.pdf (577.54 KB)
- E.3 Soupis praci.zip (1.78 MB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby